Eiendomsdrift og fasilitetsstyring handler om å koordinere behov, mennesker og prosesser i et bygg på en best mulig måte. Vårt mål er å legge til rette alt innen bygg og anlegg slik at brukere kan konsentrere seg om egen kjernevirksomhet. 

Vi leverer en rekke tjenester og løsninger til det beste for leietakere og utleier. Aktiviteter og tjenestetilbud innen fasilitetsstyring og utleie omfatter;

Utleie

Annonsering og oppfølging av forespørsler, avholde visning. Finne passende leietakere til ledig areal. Gi tilbud og forhandle leieavtaler. 

Ledige lokaler som leies ut er annonsert på finn.no, det er også fult mulig å ta kontakt og beskrive et behov så vil vi se om vi kan finne en god løsning.  

Forvaltning

Oppfølging av inngåtte leieavtaler og innkjøpsavtaler knyttet til bygget. Sikre økonomisk flyt for leietakere og utleier, herunder budsjettering og avregning felleskostnader mm. Regnskapsførsel, avgiftsbehandling og rapportering knyttet til bygget.

Drift

Ansvarlig for leietakerservice, løpende teknisk drift og forsyning på bygget. Tekniske anlegg, el, varme, ventilasjon, inneklima, adgangskontroll, brannvern og internkontroll. Sørge for renhold, renovasjon og innkjøp av andre nødvendige tjenester organisert som felleskostnader.

Vedlikehold

Innvendig og utvendig løpende vedlikehold av bygningsmassen som tak/fasade, nedløp, snø- og istappfjerning, fellesareal mm. Sørge for nødvendige vaktmester- og håndverkstjenester.

Oppgradering

Utvikling, ombygging og tilpasning av eksisterende arealer. Både konkrete leietakertilpasninger, oppgradering av fellesareal eller konsept og mulighetsstudier for å optimalisere og videreutvikle bygningsmassen. Vi står for planlegging og gjennomføring av prosjekt ved bruk av underleverandører og håndverkstjenester, samt nødvendig søknader, dokumentasjon ol.

Støttetjenester

Eventuelle tilleggstjenester for å avlaste leietakeres kjerneaktiviteter. Typisk Kontorstøtte som møterom, rekvisita, posthåndtering/bringetjenester og sentralbord. Bevertning som omfatter kaffe, fruktservering, møtemat eller lunsjservering . Vaktmestertjenester som omfatter mindre reparasjoner/fix i eksklusive arealer, eller ekstra Renhold, vask og avfallshåndtering. Vi kan også bistå med Regnskapsførsel og rådgivning for våre leietakere.  

Kontakt oss

Utleie og forespørsler

E-post: post@mail.1.aeiendomsdrift.no.co

Tlf: 406 90 513

Forvaltning, drift og økonomi

E-post: post@mail.1.aeiendomsdrift.no.co

Tlf: 406 90 541

Om oss

Om oss (mal)

Andresen Eiendomsdrift AS sin virksomhet har fokus på operativ forvaltning av utleieeiendom til det beste for leietakere og eiendomsbesittere. Vår kjernekompetanse er fasilitetsstyring og utleie. Vi håndterer det meste av kommersiell og økonomisk forvaltning in-house, teknisk drift og vedlikehold håndteres av egne tilsette i kombinasjon med innleide tjenester.

Per dags dato er vi ansvarlig for å administrere 8 eiendommer og over 40 løpende leieforhold, og tar på oss A-Å oppdrag eller dekker enkeltfunksjoner som forvalter i grensesnittet mellom brukere og eiere av bygg.

Vi er opptatt av relasjonsbygging med eksisterende og nye leietakere, og utfører vårt oppdag med høy grad av tillitt og integritet. Alt fra teknisk forvaltning og drift, som leverandøroppfølging, koordinere vaktmestertjenester og håndtere relevante innkjøp på vegene av andre. Til fakturering, budsjettering og oppfølging av felleskostnader. Vi tror det er en klar sammenheng mellom fornøyde leietakere og stabile leieforhold. Gode relasjoner og tett oppfølging med inngående kjennskap til leietakernes behov, sikrer at brukere trives og føler seg ivaretatt. Å være en attraktiv utleier på mer enn bare pris er den beste garanti for lønnsomhet og langsiktighet for alle parter.

Næringseiendom til leie